Week tegen pesten ! Samen tegen pesten …..

1  2   3  ACTIE  !!!! Stop het pesten

Ook wij doen mee met de Vlaamse week tegen pesten? Hierbij gaan we de kleuters erop wijzen dat het niet die ene week is dat we moeten zorgen dat het “pestgedrag ” aan de kant gezet wordt maar dat we gedurende het gehele schooljaar zorg moeten dragen voor elkaar

Bij kringgesprekken gaan we luisteren wat eronder de kleuters leeft rond het pesten, ik ga ook aan de kleuters het verschil tussen pesten en plagen uitleggen

PLAGEN PESTEN
Gebeurt af en toe Gebeurt vaak en lang
Iedereen is gelijk. Eerst plaagt de één en dan plaagt de ander weer Eén of meer kinderen spelen de baas
Het gaat heen en weer Gaat altijd één kant op met vaak hetzelfde slachtoffer
Voor de lol Gemeen bedoelt
Je kunt zeggen als het niet meer leuk is Het is moeilijk of niet te stoppen
Voor iedereen is het leuk Voor de één is het leuk maar voor de ander niet

 

Op maandag beginnen we onze week eerst met de “Kleuterboemeldag” – vergeet niet de gemakkelijke kledij en een flesje water .We vertrekken om 8.50 uur op school .Dus graag op tijd zodat we de sportdag en de opwarming niet moeten missen

In de namiddag zijn we terug op school en beginnen aan onze ” Stop het pesten ” week- de kleuters krijgen vier stippen op hun hand en de betekenis van de stippen zal voor hen duidelijk gemaakt worden

Gedurende de week gaan we verhaaltjes vertellen waarin pesten voorkomt, hoe kunnen we dit oplossen , gesprekjes daarrond

We gaan samen in onze klas een ” herstelmuur” aanbrengen – hierbij gaan we foto’s , pictogrammen gebruiken vb we geven elkaar een dikke knuffel, we praten met elkaar….. die prenten komen op een plaats waar de kleuters kunnen naartoe gaan als er ruzie of woordenwisseling is , hierbij gaan ze via de herstelmuur oplossingen zoeken om de ” ruzie ” uit te klaren

We gaan samen een vriendschapsslinger -> hierbij gaan de kleuters elk een mannetje tekenen met een lachend gezicht -> alle poppetjes worden met een splitpen samengebracht en zo maken we de slinger en hangen die op boven onze herstelmuur

Op dinsdag en donderdag is er zwemmen en op vrijdag gaan de kleuters zwemmen

We maken een tekening rond ” Vriendschap is … ” – die tekeningen bespreken we in de kring – kijken hoe verschillend voor iedereen vriendschap is

Ook onze letterkoffer komt aan bod , de letter ” d ” ( onze lettermuur komt al aardig vol )

Schrijfdans is ook van de partij maar met het mooie weer doen we het dit maal niet op papier maar werken we buiten op de speelplaats met krijt

En nog zoveel meer ……

Groetjes vanuit K

 

Carnaval

Deze week kijken de kleuters vooral uit naar het feest – Carnaval –

Op woensdag is het zover dan maken we er samen met de leerlingen van de lagere school een heus carnavalfeest van.

Die dag komen de kleuters van thuis verkleed in …….. naar school. Confetti en slingers zijn toegestaan. Geen wapens

De kleuters kijken er alvast naar uit !