Ik zorg voor het milieu !

Deze week gaan we op zoek hoe we voor het ” milieu ” kunnen zorgen en zorg kunnen dragen.

 • we beginnen iedere dag met een gesprek rond het milieu -> afval, hoe kunnen we de afvalberg verminderen, wat is recycleren ……
 • via prenten en concreet materiaal gaan we kijken wat in welke zak ,container of vuilniszak hoort , we maken ook nieuwe prenten voor op onze afvalemmers in de refter en klas
 • op de computer typen we woorden na, die woorden houden verband met afval, milieu
 • contractwerk rond het milieu ( het eerste contractwerk verliep vrij vlot )
 • uit tijdschriften gaan we prenten zoeken en knippen en maken hiermee een collage rond het milieu
 • met de weegschaal gaan we afvaldopjes wegen , zwaar licht veel weinig meer minder
 • bowling spelen met lege flessen ( zo komen de kleuters tot besef dat spelletjes niet altijd nieuw moeten zijn )
 • knutselen van een ” mileukoning ” medaille
 • in de boekenhoek komen boekjes rond het thema
 • verhalen rond milieu
 • we leren een vers rond afval
 • met dopjes leggen we figuren na , maken mandala
 • zoeken van letters en woorden rond afval, kleuters krijgen kaartjes en zoeken losse letters
 • er is een bak voorzien met afvalmaterialen zoals doosjes, rolletjes  hiermee mogen de kleuters experimenteren , knutselen
 • …….

Op woensdag is er de Interscholencross al 14 kleuters gaan de strijd aan. Die zelfde dag zullen de kleuters t-shirt meekrijgen die ze die dag moeten dragen.Voor de  kleuters die op school blijven eten zal ik zorgen. Voor het lopen is een kort broekje of joggingbroek ideaal en natuurlijk gemakkelijke loopschoenen en twee veiligheidsspelden . Wij zouden heel graag hebben dat er supporters zijn. Volgens Meester Bart zijn we kanshebbers voor het podium maar zoals steeds DEELNEMEN is belangrijker dan winnen !

Op vrijdag 28 september is er pedagogische studiedag dus vrijaf voor de kleuters en op

maandag 1oktober ook vrije dag wegens lokale verlofdag

Vele groetjes vanuit K3

 

Advertenties

Water overal… water hebben we nodig !

Thema voor deze week is ” Water ”

 • we beginnen onze week met een brainstorm en maken een woordspin, de kleuters krijgen de vraag waaraan denken jullie bij water en kunnen dit optekenen bij de woordspin
 • aanleren van lied : Wij zijn wild van water
 • we leren werken met tabellen, iedere dag gaan we op een gezamelijke flap optekenen wanneer we water gebruiken vb bij het naar toilet gaan, handen wassen ……
 • maken van een groepswerk ” Recht op water ” kleuters laten beseffen dat niet iedereen op de wereld de kans heeft om zuiver en proper water te drinken en te gebruiken. De kleuters krijgen een waterdruppel en kunnen daariets optekenen waar we water bij nodig hebben . We verzamelen alle druppels, bespreken het en maken er een groepswerk van
 • op bootjes gaan we bolletjes tellen en hetzelfde aantal stippen zoeken
 • voor voorbereidend schrijven trekken we naar buiten en gaan we met kwasten en water op de grond tekenen
 • we maken samen zeepsop en gaan zeepbellen blazen
 • gesprekjes rond water, waarom hebben we water nodig, waar vinden we water, vanwaar komt water….
 • in de boekenhoek komen prenten rond water
 • we brengen deze week ook het contractwerk aan, kleuters leren deze week omgaan met het systeem ( zal ik deze week nog begeleiden , het is de bedoeling dat ze de volgende weken zelfstandig aan het contractwerk werken )
 • we maken een waterhoek in de klas en gaan volop experimenteren, drijven zinken, vullen legen ….
 • we maken muziek met water en flessen, met een rubberen darm gaan we een waterfluit maken en muziek spelen
 • aan de hand van prenten maken we samengestelde waterwoorden zoals water – bak; water – fles ….
 • op een doeblad gaan we samen zoeken naar wat hoort in het water, in de lucht en op de grond
 • spelen met het lied : Twee emmertjes water halen ….
 • op dinsdag en donderdag gaan we turnen bij meester Bart
 • op vrijdag gaan we zwemmen met juf Stephanie

 

Groetjes vanuit K3

IK ….. ben ik !

Deze week werken we rond ” IK ” ……

 • we starten iedere dag met een kringgesprek -> wie ben ik, hoe zie ik eruit, wie zijn mijn familie en vrienden, waarom is iedereen anders ……
 • we maken een dagboek voor in de boekenhoek -> iedere kleuter krijgt een doeblad waarin hij aanduidt welk dier zijn lievelingsdier is, wat hij graag doet vb. knutselen, koken…  ->ze maken een eigen kindtekening en schrijven daarbij hun naam. Alle blaadjes worden samen in een bundel gebracht zodat ze een boekje hebben om in te kijken in de boekenhoek. Hierbij komen we een beetje te weten wat erin het wereldje van de kleuter omgaat
 • we werken een dagje rond de zintuigen -> wat kunnen we horen, ruiken, voelen , smaken, zien. Rond de zintuigen gaan we kleine knutselwerkjes maken -> we knippen wimpers rond de getekende ogen ( oefenen van de fijne motoriek)
 • we werken ook rond de gevoelens -> wanneer zijn we blij, boos, bang, verdrietig… -> hierbij gaan we schrijfdans beoefenen op muziek gaan we buiten met stoepkrijt tekenen
 • we werken een dagje rond het lichaam -> benoemen van de lichaamsdelen -> op zwart papier gaan we met witte potloden een skelet tekenen
 • op de computer gaan we woorden typen rond ik , lichaam …
 • aanleren van lied : Iedereen is anders …..
 • op de speelplaats gaan we bij mooi weer omtrektekenen rond elkaar , we zoeken wie waar staat
 • spelen een spelletje met kaartjes -> elkaar naam zoeken
 • we meten met onze handen en voeten vb. hoeveel handjes lang is de tafel, hoeveel voeten tot de deur…..
 • op dinsdag en donderdag gaan we turnen en op vrijdag is Juf Stephanie in onze klas en oefenen we met haar een matrix rond lichaamsdelen die open of dicht zijn.
 • wie thuis boekjes of materialen rond het thema heeft mag die meebrengen naar de klas

Groetjes vanuit K3